skip to Main Content
06-55804441 info@dansstudiosoofit.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Dansstudio Soof’it kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dansstudio Soof’it, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier op de website -of per mail aan Dansstudio Soof’it verstrekt. Dansstudio Soof’it kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam
– De voor- en achternaam van de leerling
– De geboortedatum (en eventueel schoolklas) van de leerling
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankgegevens (rekeningnummer & naam rekeninghouder)
– Beeldmateriaal lessen/ evenementen  

WAAROM DANSSTUDIO SOOF’IT GEGEVENS NODIG HEEFT 

Dansstudio Soof’it verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als wij dit nodig vinden om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan Dansstudio Soof’it uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst zoals onder andere het afhandelen van de betaling. Het beeldmateriaal kan worden vastgelegd als naslagwerk voor leerlingen, als artistiek proces of als promotiemateriaal. Hiervoor wordt bij inschrijving toestemming gevraagd. 

HOE LANG DANSSTUDIO SOOF’IT GEGEVENS BEWAART 

Dansstudio Soof’it bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

Dansstudio Soof’it verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden van derden zijn: het docententeam, boekhoudprogramma, accountant en de belastingdienst. Dansstudio Soof’it is niet aansprakelijk voor beeldmateriaal gemaakt, gedeeld of gepubliceerd door cursisten zelf of derden. 

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dansstudiosoofit.nl. Dansstudio Soof’it zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarbij behoudt Dansstudio Soof’it zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen. Via onze website wordt het actueel geldende privacy beleid weergegeven. 

BEVEILIGEN 

Dansstudio Soof’it neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dansstudio Soof’it verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dansstudio Soof’it op via info@dansstudiosoofit.nl. 

 Dansstudio Soof’it is als volgt te bereiken: 

Postadres: Prins Clausweg 97, LeidenVestigingsadres: Prins Clausweg 97, Leiden
Telefoon: 06-55804441E-mailadres: info@dansstudiosoofit.nl 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59007478 

Back To Top